FANDOM


Kopec na ktorom stál Tirion


Túna bol zelený kopec, ktorý ležal v priesmyku Calacirya vo vrchoch Pelóri v Amane, odkiaľ mohli Eldar pozorovať hviezdy, ktoré tak veľmi túžili znovu vidieť (keďže hviezdy boli prvou vecou, ktorú uzreli a boli im preto veľmi drahé). Svetlo Dvoch Stromov naň dopadalo zo západu a na východe bolo vidieť Stredozem, ktorú zatiaľ neosvecovalo Slnko, ani Mesiac. Na vrchole kopca stálo veľké mesto Tirion.

V starších verziách Tolkienovho legendária bol známy ako Tûn.Zdroje

http://lotr.wikia.com/wiki/T%C3%BAna http://tolkiengateway.net/wiki/T%C3%BAna

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki