FANDOM


Titul vládcov, ktorí vládli Gondoru po kráľoch


"Správca Gondoru" bol pôvodne čestný titul hlavného radcu kráľa Gondoru. Úrad Správcu vytvoril kráľ Rómendacil I., ktorý zomrel v roku 541 T.V., no titul sa stal dedičným až od čias správcu Pelendura z Húrinovho domu. Keď sa kráľ Eärnur stratil v Minas Morgul, Mardil Voronwë sa stal prvým vládnucim správcom Gondoru a jeho potomkovia vládli Gondoru až do čias Denethora II., kedy bol Aragorn II. Elessar korunovaný kráľom Zjednoteného kráľovstva.


RodostromEdit

   Húrin z Emyn Arnen
       |
    Približne desať 
   neznámych Správcov
       |
      Pelendur
       |
      Vorondil 
       |
    Mardil Voronwë
  Prvý Vládnuci Správca
       |
      Eradan
       |
      Herion
       |
      Belegorn
       |
      Húrin I.
       |
      Túrin I.
       |
      Hador
       |
      Barahir
       |
       ---------------
       |       |
       Dior     Rían
              |
            Denethor I.
              |
             Boromir
              |
             Cirion
              |
             Hallas
              |
             Húrin II.
              |
            Belecthor I.
              |
              ------------------
              |        |
             Orodreth     Morwen 
              |        |
            Ecthelion I.   nemenovaný 
                      otec
                       |
                     Eglamoth
                       |
                      Beren
                       |
                     Beregond
                       |
                    Belecthor II.
                       |
                     Thorondir
                       |
                     Túrin II.
                       |
                      Turgon
                       |
                    Ecthelion II.
                       |
                     Denethor II.
                       |
                       ------------------
                       |        |
                     Boromir     Faramir
                           Princ z Ithilienu

Berte brosím na vedomie, že Húrin z Emyn Arnen nebol prvým Správcom Gondoru, no bol prvým, kto vytvoril dynastiu, takže všetci Správcovia, ktorí neskôr nasledovali, s ním boli v istom príbuzenskom vzťahu. Mená napísané boldom označujú tých, ktorí zastávali úrad Správcu Gondoru.


Zoznam známych správcov GondoruEdit

Zoznam známych správcov Gondoru, medzi ktorými sú rímskymi číslicami vyznačené mená vládnucich správcov Gondoru. Pre viac informácii o neznámych Správcoch pozri Poznámku nižšie.


 • Pelendur
  • (Správca kráľa Onodhera, ktorý vládol v r. 1936-1944 T.V.)
  • (Po smrti kráľa Onodhera 1 rok de facto vládca Gondoru do r. 1945 T.V. )
  • (53 rokov Správca kráľa Eärnila II. do r. 1998 T.V.)
 • Vorondil Lovec (31 rokov Správca kráľa Eärnila II. do r. 2029 T.V.)
 • II. Eradan (vládol 36 rokov do r. 2116 T.V.)
 • III. Herion (32 rokov do r. 2148 T.V.)
 • IV. Belegorn (vládol 56 rokov do r. 2204 T.V.)
 • V. Húrin I. (vládol 40 rokov do r. 2244 T.V.)
 • VI. Túrin I. (vládol 34 rokov do r. 2278 T.V.)
 • VII. Hador (vládol 117 rokov do r. 2395 T.V.)
 • VIII. Barahir (vládol 17 rokov do r. 2412)
 • IX. Dior (vládol 23 rokov do r. 2435)

 • XI. Boromir (vládol 12 rokov do r. 2489 T.V.)
 • XII. Cirion (vládol 78 rokov do r. 2567 T.V.)
 • XIII. Hallas (vládol 38 rokov do r. 2605 T.V.)
 • XIV. Húrin II. (vládol 23 rokov do r. 2628 T.V.)
 • XVI. Orodreth (vládol 30 rokov rokov do r. 2685 T.V.)

 • XVIII. Eglamoth (vládol 45 rokov do r. 2743 T.V.)
 • XIX. Beren (vládol 20 rokov do r. 2763 T.V.)
 • XX. Beregond (vládol 48 rokov do r. 2811 T.V.)
 • XXII. Thorondir (vládol 10 rokov do r. 2882 T.V.)
 • XXIII. Túrin II. (vládol 32 rokov do r. 2914 T.V.)
 • XXIV. Turgon (vládol 39 rokov do r. 2953 T.V.)
 • Faramir (vládol 46 dní v r. 3019 T.V.)
 • Barahir (žil po roku 120 Štvrtý vekŠ.V:)


PoznámkaEdit

Úrad Správcu bol vytvorený kráľom Rómendacilom I., ktorý vládol v rokoch 492-541 T.V.. To znamená, že prvý Správca sa musel ujať úradu niekedy v rozmedzí týchto rokov. Meno Správcu, ktorý v tomto čase zastával úrad nie je známe, rovnako ako nie sú známe mená Správcov až do čias Húrina z Emyn Arnen. Ten sa stal prvým Správcom, ktorého meno bolo zaznamenané. Medzi smrťou Rómendacila I. a vládou Minardila uplynulo 1080 rokov. Z tohto obdobia nemáme žiadne záznamy o menách prípadne počte Správcov zastávajúcich úrad, no keďže v tomto období vládlo 17 kráľov, môžeme predpokladať, že Správcov sa vystriedal približne rovnaký počet.

Po Húrinovi z Emyn Arnen sa však mená Správcov na viac ako 300 rokov znova strácajú zo záznamov. Z rokov 1632-1934 T.V. nemáme o ich počte ani o ich menách žiadne záznamy. Jediné, čo môžeme s istotou povedať, je, že v tomto období Správcovia určite pochádzali z Húrinovho domu.


ZdrojEdit

http://www.glyphweb.com/arda/s/steward.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki