FANDOM


Predkovia Rohirrov


                     Prvotní ľudia
                        |
            -----------------------------------------------------
            |            |              |
       -----------------------      |              |
       |           |      |              |
      Edain          |      |           Ľudia temnoty
       |           |      |
  ---------------------      |      |
  |     |     |-------  |      |
 Bëorov  Halethin Hadorov  |  |      |
 dom    dom    dom   |  |      |
            |   |  |      |
            --------------------------
                  |
                Severania


Zložitý a neistý pôvod Severanov. Zdá sa nepravdepodobné, že by Severania pochádzali zo všetkých tu spomínaných národov, no na podporu každej línie pôvodu môžeme nájsť dôkazy. Pre viac informácii pozri nižšie.Ľudia zo severu Stredozeme, najmä však tí, ktorí žili v blízkosti horného údolia Anduiny, z ktorých neskôr vzišli Rohirrovia.


Pôvod SeveranovEdit

Je zložité s istotou určiť pôvod Severanov. Zdá sa, že ich predkovia pochádzajú z rôznych kútov, čo by naznačovalo, že Severania sú zlepencom rôznych príbuzných národov a nie potomkami jedného národa.

Zdá sa, že z väčšej časti pochádzajú z ľudí, ktorí sú blízki príbuzní pôvodných Edain, no neprekročili Hmlisté hory a nevošli do Beleriandu. V istom zmysle môžu byť považovaní za ľudský ekvivalent lesných elfov, ktorí sa na tomto mieste tiež odpojili od veľkej púte na západ. Dodatok A 1 (iv) v Pánovi prsteňov nám hovorí, že Severania "... boli z nižších ľudí najbližšími príbuznými Dúnadanov (keďže väčšina bola potomkami ľudí, z ktorých pochádzali aj dávni Edain)."

Pri bližšom čítaní tu teda máme dva druhy ľudí, z ktorých pochádzali Severania - tí, ktorí zdieľali spoločných predkov s Edain a tí, ktorí ich nezdieľali, pretože ak iba "väčšina" patrila medzi potomkov týchto ľudí, potom nám logicky zostáva časť, ktorá nimi nebola a prišla odinakiaľ.

V Nedokončených príbehoch je ešte špecifickejšia poznámka: "Zdá sa, že Severania boli najbližšími príbuznými tretieho a najväčšieho národa priateľov elfov, ktorému vládol Hadorov dom". Z uvedeného nám vyplýva, že máme tretí "druh" Severanov, pretože Severania opísaní v citovanej pasáži nielen že zdieľali príbuzenstvo s Edain, oni boli s niektorými príbuznejší než s inými, čo ich vlastne umiestňuje do rodostromu Edain až sa takmer zdá, že sa jedná o štvrtý dom Edain, ktorému sa nepodarilo nasledovať prvé tri naprieč horami.

A nakoniec, Faramir v Dvoch vežiach ponúka ďalšie vysvetlenie, keď hovorí špecificky o Rohirroch. Naznačuje, že pochádzali "... nie z Hadora Zlatovlasého, priateľa elfov, no možno pochádzali z jeho synov a ľudu, ktorí odmietli volanie a neprešli na západ cez more". Máme tu teda predkov, ktorí nielen, že boli s Edain príbuzní, ale boli ich potomkami, presnejšie pochádzali z tých Edain, ktorí sa nepripojili ku veľkému sťahovaniu na Númenor.

Zavýšľal Tolkien ponechať v platnosti všetky tieto rôzne vysvetlenia? Pravdepodobne nie. Určite pripomínajú skôr rôzne verzie jednej vyvíjajúcej sa myšlienky ako rozdielne koncepcie. Na druhú stranu, je ťažké ich zavrhnúť, keďže 3 z nich pochádzajú priamo z textu Pána prsteňov.

V skutočnosti však nie je nemožné zladiť rôzne verzie, no aby sme tak mohli urobiť, musíme si predstaviť pôvodných Severanov ako koalíciu národov. Časť z nich bola príbuzná Edain, časť nie a neskôr sa k nim pripojili ľudia, ktorí sú bližšie spríbuznení s Hadorovým domom. Ani to však nie je ideálne riešenie, pretože ak boli Severania takáto zmes národov, ako mohol Faramir tak presne určiť, ktorí z nich boli predkami Rohirrov? Ak však máme zladiť rôzne verzie, je ťažké si predstaviť iné vysvetlenie.ZdrojEdit

http://www.glyphweb.com/arda/n/northmen.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki