FANDOM


Nižšie položené z dvojice schodísk vedúce do priesmyku Cirith Ungol


Rovné schody boli prvé schodisko na ceste z Morgulského údolia do priesmyku Cirith Ungol.

Zo dna Morgulského údolia stúpala cesta skalnou rímsou, potom zabočila za roh a náhle ústila do úzkeho otvoru v kamennej stene. Schody boli vytesané medzi dvoma stenami a boli takmer také strmé, ako rebrík. Stúpali medzi stenami vyššie a vyššie až sa nakoniec skončili v temnom úseku. Cesta však naďalej stúpala, bez schodov, miernym svahom.

Keď Frodo a Sam 12. marca 3019 T.V. nasledovali Gluma hore Rovnými schodmi, zistili, že sú úzke, nerovnako vysoké a často zradné. Niektoré schody boli na okrajoch zodraté a ohladené, niektoré boli rozbité a iné praskali, keď na ne stúpili. Hoci steny, ktoré ich obklopovali, dávali aký-taký pocit bezpečia, strmosť schodov spôsobovala stúpajúcim skľučujúci pocit, že pod nimi leží hlboká čierna jama. Hobiti nakoniec zatínali do schodov prsty a nútili kolená ohýbať a znova sa naťahovať.

Keď vyčerpaní hobiti trpiaci závraťami konečne zdolali Rovné schody, Glum im oznámil neradostnú novinu, že pred nimi ešte ležia omnoho dlhšie Kľukaté schody.


ZdrojEdit

http://www.tolkiengateway.net/wiki/Straight_Stair

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki