FANDOM


Kruté tvory vyšľachtené Sarumanom


Vyzerá viac ako z polovice ako ork.


Poloorkovia, ako ich nazval Aragorn, patrili na konci Tretieho veku k Sarumanovým služobníkom.


HistóriaEdit

Medzi Vrchovcami, ktorí prišli bojovať pod Sarumanovou zástavou s emblémom Bielej ruky boli aj veľkí, šikmookí a zlí chlapi nazývaní poloorkovia. Mnohí z nich patrili medzi Sarumanových najsilnejších služobníkov. Väčšina z nich zahynula v Bitke o Helmov žľab, či už pod stenami pevnosti, alebo zásluhou Huornov. Niektorí však prežili a nasledovali Sarumana do exilu, až do hobitieho Kraja, kde zradnému čarodejovi slúžili až do jeho posledného dychu.

Pôvod poloorkov je nejasný. Medzi Sarumanovými služobníkmi boli aj tvory zvané gobliní muži, v ktorých sa zrejme spájali črty orkov a ľudí. Nie je známe, či tieto tvory boli príbuzné s poloorkmi, no pravdepodobne neboli jedným a tým istým druhom. Stromobrad uvažoval o ich pôvode a o tom, či Saruman vštepil orkom ľudské črty, alebo ľuďom črty orkov. Vyhlásil však, že ak tieto tvory skutočne boli mixom ľudí a orkov (či už vďaka alchýmii alebo kríženiu), boli "temným zlom".


ZdrojeEdit

http://www.tolkiengateway.net/wiki/Half-orcs

http://www.glyphweb.com/arda/h/halforcs.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki