FANDOM


Zelení elfovia z Ossiriandu

Keď veľký klan Teleri dosiahol na Veľkej púti z Cuiviénenu Modré vrchy, rozdelil sa. Niektorí pokračovali a buď prekročili Veľké more a prišli do Amanu, alebo zostali v Beleriande za Modrými horami a stali sa z nich Sindar. Iná skupina zostala v údolí Anduiny a stali sa z nich Nandor. Po čase však pán Nandor zvaný Denethor presvedčil časť svojho ľudu, aby ho nasledovali cez Modré vrchy a tak nakoniec prišli do Beleriandu. Denethor a jeho nasledovníci sa usadili v Ossiriande, Kraji siedmych riek, pod západnými úbočiami Modrých vrchov.


Po storočiach mieru sa Morgoth vrátil do Stredozeme a vypustil svoje armády proti Thingolovi. Denethor viedol svojich elfov Thingolovi na pomoc, no po storočiach mieru neboli na vojnu pripravení. Bojovali statočne a Denethor sám padol, no jeho nasledovníci nakoniec orkov porazili. Ako následok bitky mnohí Nandor z Beleriandu opustili Ossiriand a cestovali na sever a západ do Thingolovej chránenej ríše Doriath.


Tí ktorí zostali, začali viesť skrytý život a obliekali sa do zelenej aby splynuli so zelenou krajinou Kraja siedmich riek. Takto získali meno Laiquendi, čo je odvodené z elfského výrazu pre "Zelených elfov". V ďalšej histórii Prvého veku zohrali len malú úlohu s výnimkou pomoci Berenovi v čase, keď pomstil Thingolovu smrť a od trpaslíkov znovuzískal ukradnutý silmaril.


Po Vojne Hnevu, ktorá ukončila Prvý vek sa územie, kde Laiquendi v skrytosti viedli svoje životy stalo jediným obývateľným územím na západ od Modrých vrchov. Pod menom Lindon sa toto územie stalo ríšou kráľa Gil-galada. Zdá sa, že aspoň niektorí Laiquendi prešli späť cez Modré vrchy, hoci konečný osud Zelených elfov nie je zaznamenaný.Zdroj

http://www.glyphweb.com/arda/l/laiquendi.html