FANDOM


Hranice Zeme


Kruhy sveta bol všeobecný pojem, ktorý zrejme odkazoval na hranice medzi svetom a okolitým Prázdnom, hoci jeho používanie je vágne a zdá sa byť nekonzistentné. Na začiatku je termín zrejme všeobjímajúci a zahŕňa svet v jeho celistvosti spolu s atmosférou a moriami, ktoré ho obklopovali a zahŕňal aj Zem Neumierajúcich a Aman. Oblasť za hranicami Kruhov je miesto, kde prebýva Ilúvatar (pravdepodobne s tými Ainur, ktorí nezostúpili do Ardy) a je osudom ľudí po smrti opustiť Kruhy sveta.

Po Páde Númenoru sa termín stáva významovo užším. Po Zakrivení sveta a vyňatí Amanu sa územia Najzápadnejšieho západu viac nepovažujú za súčasť Kruhov sveta, hoci v istom zmysle sú stále zreteľne jeho súčasťou. Od tohto bodu sa zdá, že Kruhy sveta sú proste hranice Krajov smrteľníkov Stredozeme.

Aragorn pred smrťou spomína Kruhy sveta, keď hovorí Arwen, že k nim neboli naveky pripútaní a že sa znovu stretnú. Podobná fráza sa objavuje v príbehu o Berenovi Erchamionovi a Lúthien Tinúviel, kde sa hovorí, že ich cesty "viedli spoločne za hranice sveta".


ZdrojeEdit

http://www.tolkiengateway.net/wiki/Circles_of_the_World

http://www.glyphweb.com/arda/c/circlesoftheworld.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki