FANDOM


Titul trpasličích kráľov z Ereboru


Titul prijatý Thráinom I., zakladateľom trpaslíčieho kráľovstva v Erebore a zachovávaný tými kráľmi Durinovho ľudu, ktorí tam sídlili. Línia bola prerušená dvakrát, prvý raz Thorinom I., ktorý spolu so štyrmi ďalšími generáciami vládol zo Šedých vrchov a nie z Ereboru a druhý raz drakom Smaugom, ktorý si titul privlastnil. V oboch prípadoch bola línia obnovená právoplatným dedičom.


RodostromEdit

               Thráin I.
                 |
               Thorin I.
                 |
                Glóin
                 |
                Óin
                 |
               Náin II.
                 |
                Dáin I.
                 |
    -------------------------------------------------
    |            |           |
   Thrór           Frór          Grór
    |                        |
   Thráin II.                    Náin
    |                        |
    --------------------------           |
    |       |     |           |
  Thorin II.   Frerin   Dís         Dáin II.
   Dubin                    Železná noha
                            |
                          Thorin III.
                         Kamenná prilba
                             :
                             :
                          Durin VII.

Pôvod a následníctvo Kráľov pod Horou od ich zakladateľa Thráina I.. Mená kráľov, ktorí vládli v Erebore sú zvýraznené boldom. Vezmite prosím na vedomie, že nie je preukázané, že potomkovia Dáina II. naďalej vládli v Erebore, no dostupné zdroje naznačujú, že tomu tak bolo.


Zoznam kráľov pod HorouEdit

Pre podrobnosti o jednotlivých medzivládiach a neznámych kráľoch pozri časť Poznámky nižšie.PoznámkyEdit

Počas prvého medzivládia pokračovala línia kráľov Durinovho ľudu neprerušená, no králi vládli zo Šedých vrchov, takže v Erebore nebol žiadny kráľ.


Počas druhého meduivládia ovládal Erebor drak Smaug až kým kráľovstvo obnovil Thorin II. a sám sa nestal Kráľom pod Horou.


Po skončení vlády Thorina III. sa v záznamoch neobjavujú žiadne ďalšie mená kráľov pod Horou, no vieme, že Durin VII. nebol bezprostredným potomkom Thorina III., takže musel nasledovať minimálne jeden nezaznamenaný kráľ.


ZdrojEdit

http://www.glyphweb.com/arda/k/kingunderthemountain.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki