FANDOM


Eorl a jeho kráľovskí potomkovia


"Kráľ Rohanu" je titul devätnástich zaznamenaných vládcov Rohanu. Prvým kráľom Rohanu bol Eorl Mladý, posledný zaznamenaný Elfwine. Jeho otec, Éomer Éadig, bojoval vo Vojne o Prsteň.


RodostromEdit

  Eorl Mladý                       -----
    |                            |
   Brego                           |
    |                            |
 Aldor Starý                         |
    |                            |
   Fréa                           |
    |                            |
  Fréawine                          |
    |                            |--- Prvá línia
  Goldwine                          |
    |                            |
   Déor                           |
    |                            |
   Gram                           |
    |                            |
    -----------------------                 |
    |           |                 |
   Helm         Hilda              -----
    ---------       |                   
    |    |       |                  
  Haleth  Háma  Fréaláf Hildeson           -----
               |                 |
            Brytta Léofa              |
               |                 |
              Walda                |
               |                 |
              Folca                |
               |                 |
             Folcwine               |--- Druhá línia
               |                 |
              Fengel               |
               |                 |
             Thengel               |
               |                 |
               ------------           |
               |     |           |
             Théoden  Théodwyn       -----
               |     ---------      
               |     |    |        
             Théodred  Éomer  Éowyn    -----
                    |           |
                   Elfwine          |--- Tretia línia
                     :           |
                     :            :

Rodostrom troch línií kráľov Rohanu. Mená napísané boldom patria uznaným kráľom Rohanu.


Zoznam kráľov RohanuEdit

Prvá líniaEdit

UzurpátorEdit

Druhá líniaEdit

Tretia líniaEdit

ZdrojEdit

http://www.glyphweb.com/arda/k/kingofrohan.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki