FANDOM


Línia vládcov pochádzajúca z Elendilovho syna Anáriona


Titul pánov Dúnadanov, Elendila a jeho dedičov, ktorí vládli kráľovstvu Gondor. Línia kráľov sa prerušila, keď Eärnur prijal výzvu pána Nazgûlov a stratil sa v Minas Morgul. Po jeho strate Gondoru vládli Správcovia Gondoru až kým na trón po Vojne o Prsteň nenastúpil Aragorn II. Elessar, priamy potomok Elendila.


RodostromEdit

              Králi Númenoru
                 |
           ---------------------------- 
           |      |       |  
         Silmariën   Isilmë   Tar-Meneldur
           |             |
          Páni z         Ďalší králi
          Andúnië       a kráľovné Númenoru
           |
          Elendil
           |
      ----------------------
      |          |
    Isildur       Anárion
      |          |
   Králi Arnoru      Meneldil
      |          |
      |         Cemendur
      |          |
      |         Eärendil
      |          |
      |         Anardil
      |          |
      |         Ostoher
      |          |
      |        Rómendacil I.
      |          |
      |         Turambar
      |          |
      |         Atanatar I.
      |          |
      |         Siriondil
      |          |
      |       ----------------
     Králi      |       |
    Arthedainu  Tarannon    Tarciryan
      |              |
      |             Eärnil I.
      |              |        
      |            Cyriandil
      |              |
      |           Hyarmendacil I.
      |              |
      |            Atanatar II. 
      |              |
      |           ----------------
      |           |       |
      |         Narmacil I.   Calmacil
      |                  |
      |               ----------------
      |               |       |
      |             Rómendacil II.   |
      |               |       |
      |              Valacar      |
      |               |       |
      |              Eldacar    Castamir
      |               |       
      |           ------------------
      |           |        |
      |         Ornendil     Aldamir
      |                   |        
      |                Hyarmendacil II.    
      |                   |
      |                  Minardil
      |                   |
      |               -------------------
      |               |         |
      |             Telemnar     Minastan
      |                        |
      |                      Tarondor
      |                        |
      |                      Telumehtar
      |                        |
      |                     -----------------
      |                     |        |
      |                  Narmacil II.   Arciryas
      |                     |        |
      |                   Calimehtar     |
      |                     |        |
      |                   Ondoher      |
    Náčelníci                           |
    Dúnadanov                         Eärnil II. 
      |                             |
      |                            Eärnur
      |
    Aragorn II.
    Elessar
      |
    Eldarion
      |
   Ďalší králi
 Zjednoteného kráľovstva

Genealogický strom ukazujúci pôvod kráľov Gondoru v kráľovskej línii Númenoru a hlavné vetvy gondorského kráľovského rodu. V niektorých prípadoch sú vynechané niektoré vetvy prípadne niektorí súrodenci. Tí, ktorí vládli Gondoru ako králi, prípadne vládli územiam, ktorých bol Gondor súčasťou, sú vyznačení boldom.


Zoznam kráľov GondoruEdit


 • III. Meneldil (vládol 156 rokov do r. 158 T.V.)
 • IV. Cemendur (vládol 80 rokov do r. 238 T.V.)
 • V. Eärendil (vládol 86 rokov do r. 324 T.V.)
 • VI. Anardil (vládol 87 rokov do r. 411 T.V.)
 • VII. Ostoher (vládol 81 rokov do r. 492 T.V.)
 • VIII. Rómendacil I. (vládol 49 rokov do r. 541 T.V.)
 • IX. Turambar (vládol 126 rokov do r. 667 T.V.)
 • X. Atanatar I. (vládol 81 rokov do r. 748 T.V.)
 • XI. Siriondil (vládol 82 rokov do r. 820 T.V.)
 • XII. Tarannon Falastur (vládol 83 rokov do r. 913 T.V.)
 • XIII. Eärnil I. (vládol 23 rokov do r. 936 T.V.)

 • XIV. Cyriandil (vládol 79 rokov do r. 1015 T.V.)
 • XV. Hyarmendacil I. (vládol 134 rokov do r. 1149 T.V.)
 • XVI. Atanatar II. (vládol 77 rokov do 1226 T.V.)
 • XVII. Narmacil I. (vládol 68 rokov do r. 1294 T.V.)
 • XVIII. Calmacil (vládol 10 rokov do r. 1304 T.V. )
 • XIX. Rómendacil II. (vládol 62 rokov do r. 1366 T.V.)
 • XX. Valacar (vládol 66 rokov do r. 1432 T.V.)
 • XXI. Eldacar (vládol prerušovane 48 rokov do r. 1490 T.V.)

 • XXII. Castamir (vládol 10 rokov do r. 1247 T.V.)

 • XXIII. Aldamir (vládol 50 rokov do r. 1540 T.V.)
 • XXIV. Hyarmendacil II. (vládol 81 rokov do r. 1621 T.V.)
 • XXV. Minardil (vládol vládol 13 rokov do r. 1634 T.V.)
 • XXVI. Telemnar (vládol 2 roky do r. 1636 T.V.)

 • XXVII. Tarondor (vládol 162 rokov ro r. 1798 T.V.)
 • XXVIII. Telumehtar Umbardacil (vládol 52 rokov do r. 1850 T.V.)
 • XXIX. Narmacil II. (vládol 6 rokov do r. 1856 T.V.)
 • XXX. Calimehtar (vládol vládol 80 rokov do r. 1936 T.V.)
 • XXXI. Ondoher (vládol 8 rokov do r. 1944 T.V.)
  • Medzivládie ( 1 rok do r. 1945 T.V.)

 • XXXII. Eärnil II. ( vládol 98 rokov do r. 2043 T.V.)
 • XXXIII. Eärnur (vládol 7 rokov do r. 2050 T.V.)
  • Medzivládie ( 969 rokov do r. 3019 T.V.)

ZdrojEdit

http://www.glyphweb.com/arda/k/kingofgondor.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki