FANDOM


Aragornov kráľovský titul


"V tejto hodine prijmi meno, ktoré ti bolo predpovedané, Elessar Elfkam z Elendilovho domu!"

Galadrieline slová

Pán prsteňov: Spoločenstvo Prsteňa, kniha II, kapitola 8, Rozlúčka s Lórienom


Vznešený titul a zároveň priezvisko Aragorna, syna Arathornovho. Dlho predtým bolo predpovedané, že prijme toto meno, ktoré mu v Lóriene dala Galadriel. Keď 16. februára 3019 T.V. odchádzal spolu so Spoločenstvom z Lórienu, dostal od Galadriel do daru zelený kameň zasadený do striebornej brošne v tvare orla.


Keď Aragorn nastúpil na trón Gondoru, prijal meno Elessar a neskoršie odkazy boli naňho vedené ako na "kráľa Elessara".Zdroj

http://www.glyphweb.com/arda/e/elessar.html