FANDOM


Ľud hviezd - elfovia

Podľa elfskej legendy pochádza meno Eldar "ľud hviezd" od Oromëho a označuje všetkých elfov. Neskôr sa však používalo iba na označenie elfov prináležiacim k Trom rodom (Vanyar, Noldor a Teleri), ktorí sa vydali na Veľkú púť na západ od jazera Cuiviénen.

A to bez ohľadu na to, či nakoniec zostali v Stredozemi, alebo nie - to znamená, že nezahŕňa Avari).

Všetci elfovia, ktorí niekedy žili v Amane, sa nazývajú Vznešení elfovia (Tareldar) a Elfovia svetla (Calaquendi).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki