FANDOM


Priesmyk svetla


Calacirya (čo znamená Rozsadlina svetla alebo tiež Priesmyk svetla) bol úzky priesmyk, ktorý viedol cez pohorie známe ako Pelóri severne od vrchu Taniquetil.

Steny priesmyku boli vysoké a strmé, no pravdepodobne nie nebezpečne strmé a hoci bol pomerne úzky, bol zároveň dostatočne široký, aby sa doň zmestil veľký kopec a bystrina.

Mesto Tirion bolo postavené na kopci Túna, ktorý ležal v priesmyku najbližšie k svetlu Valinoru.HistóriaEdit

Pred vytvorením priesmyku bolo nemožné dostať sa do Valinoru, takže keď Quendi začali putovať na západ do Požehnanej ríše, neboli by nakoniec schopní dostať sa do Valinoru. Valar preto vo vrchoch otvorili úzky priesmyk, napriek tomu, že by uprednostnili nechať ich kompletne uzatvorené. Uvedomili si však, že elfovia, dokonca i Vanyar potrebovali dýchať vzduch zvonku a tak ho nechali otvorený.

Tiež nechceli celkom oddeliť Vanyar a Noldor od Teleri, ktorí zostali na pobreží. Valar teda otvorili vo vrchoch priesmyk, cez ktorý vstúpili Vanyar a Noldor a usadili sa v meste Tirion, ktoré leží presne v jeho strede. Teleri však ešte dlho potom neopustili ostrov Tol Eressëa a dokonca ani potom nevstúpili do Valinoru, no radšej ostali na pobreží Amanu v popoludňajšom tieni vrchov Pelóri.ZdrojeEdit

http://www.glyphweb.com/arda/c/calacirya.html

http://lotr.wikia.com/wiki/Calacirya

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki