FANDOM


Balada o Húrinových deťoch je balada, ktorú napísal J.R.R. Tolkien.

Balady Beleriandu, kniha, ktorá bola v roku 1985 vydaná vo Veľkej Británii pod názvom The Lays of Beleriand, je tretí zväzok knižnej série História Stredozeme vydávanej Christopherom Tolkienom. Zväzok obsahuje dlhé balady alebo tiež básne, ktoré napísal profesor Tolkien. Nájdeme v nej Baladu o Húrinových deťoch o ságe Túrina Turambara a tiež Baladu Leithian (známu tiež ako Spev Leithian alebo aj Vyslobodenie z otroctva) o Berenovi a Lúthien. Hoci ich Tolkien nikdy nedokončil, obe sú dostatočne dlhé na to aby zabrali mnoho strof, z ktorých sa každá môže tiahnuť viac ako 10 strán.

Balada o Húrinových deťoch je písaná aliteračným veršom, zatiaľ čo Balada Leithian je písaná formou rýmovaných dvojverší. Obe existujú v dvoch verziách. Spolu s týmito dvoma básňami sa v knihe uvádzajú niektoré kratšie nedokončené básne.

Prvé verzie dlhých balád chronologicky zapadajú a korešpondujú s Tolkienovými najskoršími prácami, ktoré sa uvádzajú v Knihe stratených príbehov, časť prvá, no neskoršie verzie vznikli v rovnakom čase ako Pán Prsteňov.


ZdrojEdit

http://www.tolkiengateway.net/wiki/Lay_of_the_Children_of_H%C3%BArin

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki