FANDOM


Pravidlo "Diamantovej mysľe" Edit

Skôr ako založíte svoj prvý článok, nezabudnite, že Wiki váš výtvor priebežne neukladá. Stačí nepozorné prekliknutie či výpadok siete a plod vašej práce je nenávratne preč. Našťastie existuje záchranné rozšírenie "Lazarus recovery" ktoré editovaný text formulára akým je aj táto stránka priebežne ukladá. Toto rozšírenie podporujú všetky 3 najrozšírenejšie internetové prehliadače:

Lazarus Chrome

Lazarus pre Firefox

a vďaka zásuvnému modulu Download Chrome extension  neobídu na prázdno ani milovníci Opery

Úpravu preloženého článku si na nečisto môžete vyskúšať na našom pieskovisku  Hneď ako budete s výsledkom svojej práce spokojní, môžete hotové heslo uložiť v  príslušnej sekcii našej wikie.

Podrobnejší ponor do spôsobu práce s wikiou nájdete  na nasledujúcich odkazoch:

Pomocník k wiki editoru (po česky)

Studenti píší wikipedii (po česky)

WikiEducator  (po anglicky)(thalensvk)


Napísať článok nie je zložité, no napriek tomu to má isté pravidlá.


Tri zlaté pravidlá

1. Skontrolujte si, či článok, ktorý idete písať už náhodou neexistuje pod iným názvom.

2. Ak sa chystáte vytvoriť odkaz na nejaký článok, skontrolujte si, či už neexistuje a ak áno, tak ako sa volá a použite toto meno. Ušetríte tým zbytočnú prácu sebe a ostatným, ktorí by to po vás opravovali.

3. Používajte diakritiku a snažte sa písať s čo najmenším množstvom chýb. Nie vždy sa to síce podarí, no snaha sa cení.


Základy formátovania textuEdit

Bold a italicEdit

Pridaním apostrofu (') pred a za slovo alebo znak zmeníte jeho formátovanie. Rôzne množstvo aspostrofov zmení podobu textu rôznym spôsobom.


PríkladyEdit

'Jeden apostrof' - žiadny efekt, len pridanie apostrofov

Dva apostrofy - italic (sklon textu)

Tri apostrofy - bold (tučný text)

'Štyri apostrofy' - bold + apostrofy

Päť apostrofov - bold + italic

'Šesť apostrofov' bold + italic + apostrofy

''Sedem apostrofov'' bold + italic + 2 apostrofy

Pridávaním ďalších apostrofov sa už nič nemení, iba pribúdajú apostrofy na oboch stranách textu.

Apostrofy sú párový tag (párový príkaz), preto vždy treba dbať na to, aby ich po oboch stranách textu, ktorý chceme naformátovať, bol rovnaký počet.Vytváranie odkazov na iné článkyEdit

Odkazy na iné stránky sa vytvárajú pomocou hranatých zátvoriek, ktoré nájdete po prehodení si anglickej klávesnice. Jednoducho ich pridáte pred a za slovo, ktoré sa má stať odkazom na názov stránky. Ide o párový tag. Slovo, ktoré sa stáva odkaz musí mať úpôlne presne rovnakú podobu ako názov stránky, inak odkaz nebude fungovať.


PríkladyEdit

*[[Trpaslíci]] - priamy odkaz na stránku *[[Trpaslíci|Trpaslík]] - odkaz na stránku za pomoci iného slova *[[Kram|Trpaslíčí chlieb]] odkaz na stránku za pomoci slovného spojenia *[[Erebor]]ský - odkaz na stránku za pomoci časti slova


  • Trpaslík - odkaz na stránku za pomoci iného slova
  • Ereborský - odkaz na stránku za pomoci časti slovaVytváranie zoznamovEdit

Zoznamy sú (podobne ako obsah na začiatku stránok) vytvárané automaticky. Vytvárajú sa za pomoci znaku * , za ktorý sa potom napíše text. Tentoraz sa jedná o nepárový tag (nepárový príkaz), takže * stačí napísať na začiatok textu, na koniec už netreba.

PríkladEdit

* Príklad 1
* Príklad 2
* Príklad 3
* Príklad 4
* Príklad 5


  • Príklad 1
  • Príklad 2
  • Príklad 3
  • Príklad 4
  • Príklad 5Vytváranie blokov textuEdit

Bloky textu sa vytvárajú jednoduchým odsadením textu od okraja medzerou. Už jedna medzera stačí na to, aby sa vytvorilo modré pole ohraničujúce tento text.


Obyčajný blok textuEdit

Ideálne na krátky text, kedy netreba deliť text, ktorý by bol inak príliš dlhý. Vytvára sa jednoduchým vložením medzery medzi text a ľavý okraj poľa.


PríkladEdit

Jednoduchý príklad

Blok textu zarovnaný na stred (príkaz "center")Edit

Tento blok textu je ideálny na dlhšie úseky textu, ktorý by pri jednoduchom vložení medzery bolo treba rozdeľovať. Vytvára sa za pomoci príkazu center. Príkaz center je párový tag, na začiatok formátováneho úseku textu vložíme <center> a na koniec </center> . Nevytvorí nám okolo textu modré pole, no uloží nám text pekne do stredu bez toho, aby sme to zdĺhavo vyrátavali za pomoci medzier. Možno použiť na dlhé aj krátke úseky textu.

(Pre vloženie znaku "<" na slovenskej klávesnici stlačíme súčasne "CTRL + ALT + ," , pre vloženie ">" zase súčasne stlačíme "CTRL + ALT + .")


PríkladEdit

Zobrazenie príkazov

<center> Jednoduchý príklad Jednoduchý príklad Jednoduchý príklad Jednoduchý príklad Jednoduchý príklad Jednoduchý príklad Jednoduchý príklad </center>


Ako to v praxi vyzerá

Jednoduchý príklad Jednoduchý príklad Jednoduchý príklad Jednoduchý príklad Jednoduchý príklad Jednoduchý príklad Jednoduchý príkladPresmerovanie stránokEdit

V prípade, že dôjde k omylu a vytvoria sa duplicitné stránky, je možné použiť presmerovanie. V takomto prípade sa obsah stránky, ktorá má byť presmerovaná vymaže a vloží sa príkaz. Názorný príklad je nižšie.


PríkladEdit

Ako príklad nám môže poslúžiť dvojica Osamelá hora a Erebor. Keďže ide o synonymá, bolo by zbytočné a mätúce mať na stránke 2 články o tom istom. Preto sa Osamelá hora presmeruje na už existujúci článok Erebor a po kliknutí na odkaz odkazujúci na článok Osamelá hora nám otvorí priamo článok Erebor. Príklad

#redirect EreborTemplateEdit

Template je špeciálna stránka, ktorá sa používa vtedy, ak chceme rýchlo vložiť do rôznych článkov rovnaký text. Môže sa jednať o tabuľky, bloky textu a podobne. Template sa používa na zrýchlenie práce, zlepšenie prehľadnosti jednotlivých článkov a zvýšenie ich úrovne.


PríkladyEdit

Template sa vkladá pomocou množinových zátvoriek {{ }}. Ide o párový tag, preto je nutné ich napísať pred aj za názov template stránky.

Takto to vyzerá v textovej podobe...

{{Ainur}}

... a takto v praxi.


Ainur
Valar
Valar:  Manwë | Ulmo | Aulë | Oromë | Námo | Irmo | Tulkas
Valier:  Varda | Yavanna | Nienna | Estë | Vairë | Vána | Nessa
ex-Vala:  Melkor
Zaradenie Maiar k jednotlivým Valar, ktorým slúžili
Manwë Eönwë | Olórin | Orly Varda Ilmarë | Olórin | Arien
Ulmo Ossë | Uinen | Salmar Yavanna Aiwendil
Aulë Sauron | Curumo Estë Melian
Oromë Tilion | Alatar | Pallando Vána
Ostatní Maiar
Balrogovia Gothmog | Durinova zhuba
Orly Thorondor | Veľký orol | Gwaihir | Landroval | Meneldor
Čarodejovia Saruman | Gandalf | Radagast | Modrí čarodejníci (Rómestámo-Morinehtar)

Členenie a delenie textuEdit

Text sa člení za pomoci znaku = . Znova ide o párový tag, takže ho treba napísať pred aj za textom. Rôzny počet znakov = má znova za následok rôzne členenie textov. Čím viac znakov, tým nižšia úroveň


PríkladyEdit

=Príklad 1= 
Členenie 1. úrovne, používa sa len v názvoch stránok

Príklad 1Edit

Členenie 1. úrovne, používa sa len v názvoch stránok

==Príklad 2== 
Členenie 2. úrovne, používa sa v nadpisoch sekcií

Príklad 2Edit

Členenie 2. úrovne, používa sa v nadpisoch sekcií

===Príklad 3===
Členenie 3. úrovne, používa sa v nadpisoch podsekcií

Príklad 3Edit

Členenie 3. úrovne, používa sa v nadpisoch podsekcií

====Príklad 4====
Členenie 4. úrovne

Príklad 4Edit

Členenie 4. úrovne

=====Príklad 5=====
Členenie 5. úrovne
Príklad 5Edit

Členenie 5. úrovne

Zoznam na začiatku článku sa vytvára automaticky, no text musí byť rozdelený na minimálne 3-4 časti.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki