FANDOM


Druhorodené Ilúvatarove deti


Na západ, sever a na juh sa rozšírili a putovali deti ľudí a ich radosťou bola radosť rána predtým ako uschne rosa a každý list je zelený.

Silmarillion, kapitola O ľuďoch                 Rodostrom ľudskej rasy

                     Hildor
                   "Ďalší príchodzí"
                      |
            ------------------------------------------------
            |          |        :      :
            |       Diví ľudia    Hobiti  Drúadančania
            |          |
   --------------------          ----------------
   |         |          |       |
  Edain     Stredné národy    Východňania  Haradčania
   |         |
Númenorčania    Severania
   |         |   
Dúnadančania    Severania


Rodokmeň hlavných vetiev ľudskej rasy a s ňou spojených národov. Berte prosím na vedomie, že aj keď sú Hobiti a Drúadančania uvedení ako vetvy patriace k rase ľudí a museli teda pochádzať z prvých ľudí, ktorí sa prebudili v Hildoriéne, presné detaily ich pôvodu zostávajú neznáme.

Pôvod Severanov bol o dosť komplikovanejší, ako dokáže zobraziť tento jednoduchý diagram. Pre viac informácií pozri heslo "Severania".


Pôvod a povahaEdit

Rasa ľudí je druhá z rás vytvorených Najvyšším, Ilúvatarom. Elfovia ich nazývajú Druhorodení (v quenijčine Atani, v sindarčine Edain), pretože sa prebudili v Prvom veku Slnka, tri veky po elfoch. Ľudia sa prebudili na ďalekom východe Stredozeme, v krajine Hildorién. Keď na ďalekom západe prvý raz vyšlo Slnko, ľudia začali za ním putovať, čo o niekoľko storočí neskôr vyvrcholilo vstupom niektorých z nich do Beleriandu.

Je mnoho dôkazov o tom, že čoskoro po ich prebudení k nim prišiel Morgoth, podnecoval ich, aby ho uctievali a odvrátili sa od Ilúvatara. Ľudia mu vyhoveli, čo z nich robí jedinú rasu, ktorá celkom podľahla Tieňu, čo môže byť zodpovedné za ich náchylnosť konať zlo. A hoci boli všetci ľudia zvedení Nepriateľom, niektorí oľutovali a utiekli a neskôr sa z nich stali predkovia Edain.

Ľudia sú nositeľmi Daru ľudí, smrteľnosti. Elfovia sú nesmrteľní v tom zmysle, že aj keď sú ich telá zabité, ich duše zostávajú pripútané k svetu a putujú do Mandosových siení, kde čakajú, kým ich prepustia, alebo kým skončí svet, pretože elfovia sú pripútaní k svetu až do jeho konca. Keď zomrú ľudia, odchádzajú z Ardy a sú oslobodení od všetkých jej starostí a trápení. Morgothov vplyv však spôsobil, že ľudia sa začali smrti báť a tak ju už nevidia ako dar, ale ako skazu.


Skupiny a príslušnosťEdit

Hoci všetci ľudia sú prepojení, existuje mnoho rôznych skupín s rôznymi kultúrami. Najdôležitejšou skupinou v príbehoch Prvého veku boli Edain, aj keď slovo Edain, technicky vzaté, označuje všetkých ľudí, elfovia ho používali na odlíšenie tých ľudí, ktorí v Prvom veku bojovali v Beleriande po ich boku proti Morgothovi, od ostatných ľudí. Edain sa delili do troch domov.

Prvý z domov Edain bol Bëorov dom, ktorý vstúpil do Beleriandu v roku 305 P.V. a od Finroda Felagunda dostali ako léno Ladros v Dorthonione. Druhý dom Edain viedol Haldad a neskôr jeho dcéra Haleth, takže sa neskôr stal známy ako Halethin dom. Usídlil sa v Brethilskom lese. Tretí dom, ktorý sa neskôr stal najslávnejším, viedol Marach a neskôr jeden z jeho potomkov, Hador. Tento dom bol známy aj ako Marachov dom, ale aj ako Hadorov dom.

Ostatní ľudia neprekročili Hmlisté hory a nebojovali proti Morgothovi, no niektorí (napríklad Východňania) otvorene bojovali na jeho strane. V nasledujúcich vekoch budú Východňania a Haradčania bojovať na Sauronovej strane proti potomkom Edain. Nasledujú krátke opisy najdôležitejších skupín ľudí počas Prvého, Druhého a Tretieho veku.


Edain a DúnadančaniaEdit

Ako odmenu za služby a pomoc poskytnutú elfom a Valar vo Vojne hnevu na konci Prvého veku dostali Edain od Valar nové územie medzi Amanom a Stredozemou. Toto bol Númenor, ostrov v tvare päťcípej hviezdy, ďaleko od problémov Stredozeme.

Sem ich priviedol Elros s pomocou svojho otca Eärendila, ktorý sa ako rovnomenná žiarivá hviezda plavil po nebi a viedol lode Edain na Númenor. Keď dorazili, Elros sa stal prvým kráľom Númenoru a prijal meno Tar-Minyatur. Edain sa stali známi ako Númenorčania, alebo Dúnadančania (sindarské meno, ktoré znamená Ľudia Západu.) Númenorské kráľovstvo bolo stále mocnejšie a mocnejšie a Dúnadančania sa stali najušľachtilejšími a najvznešenejšími zo všetkých ľudí v Arde. Spočiatku boli Dúadančania spojencami elfov v Stredozemi a pomáhali im v boji proti Morgothovmu poručíkovi, Sauronovi.

Ako však rástla ich moc a šťastie, Númenorčania začali cítiť odpor k Daru ľudí, smrti a chceli sa stať nesmrteľnými ako elfovia, aby si naveky mohli užívať svoj majetok. Králi sa spolu s väčšinou Númenorčanov začali odvracať od Valar a reptali proti Zápovedi Valar, ktorá im zakazovala plaviť sa na západ mimo dohľad Númenoru alebo vstúpiť do Valinoru. Númenorčania sa stali nepriateľskými proti všetkým elfským vplyvom v ich ríši. V roku 2899 D.V sa Ar-Adûnakhôr stal prvým kráľom Númenoru, ktorý prijal meno v adûnajčine, jazyku ľudí a nie v quenijčine, jazyku elfov z Valinoru.

Na začiatku svojej rebélie sa Númenorčania rozdelili na dve časti. Prvá, Kráľovi muži, si užívala podporu kráľa a zahŕňala väčšinu národa. Chceli získať nesmrteľnosť a zbaviť sa lojálnosti Valar zdedenej po starých otcoch. Kráľovi muži sa tiež chceli zbaviť stykov s elfmi a tak ako úradný jazyk uprednostňovali adûnajčinu, neskôr dokonca trestali tých, ktorí hovorili elfskými jazykmi. Prenasledovanú menšinu, Verných, vedli Páni z Andúnië, najzápadnejšej provincie Númenoru. Táto menšina zostávala verná Valar a snažila sa udržiavať priateľstvo s elfmi.

Keď bol Sauron pred koncom Druhého veku naoko porazený númenorskou armádou a odvedený na ostrov, využil pýchu jeho obyvateľov. Naučil ich mnoho vecí a lichotením kráľovi Ar-Pharazônovi sa prepracoval medzi kráľových radcov a získal si srdcia národa. Nakoniec Sauron poradil kráľovi zaútočiť na Valinor a privlastniť si nesmrteľnosť. Kráľ ho pochabo poslúchol a ako trest bol Númenor potopený. Zachránili sa len Verní. Tí sa vrátili do Stredozeme, kde založili kráľovstvá Gondor a Arnor.


Čierni Númenorčania a HaradčaniaEdit

Verní neboli jediní Númenorčania, ktorí ostali v Stredozemi potom, ako so potopil Númenor. Keď vzrástla námorná moc Númenoru, mnoho jeho obyvateľov zakladalo v Stredozemi kolónie a v druhom tisícročí Druhého veku nastal odliv obyvateľov z preľudneného ostrova. Kráľovi muži sa usadzovali v Stredozemi, pretože chceli dobyť nové územia, Verní tak robili preto, lebo boli prenasledovaní kráľmi. Verní sa usídlovali hlavne v Pelargire, Kráľovi muži v Umbare a iných kolóniách na juhu, z ktorých Sauron v druhom tisícročí Druhého veku zverboval niektorých ľudí, ktorí sa neskôr stali Prsteňovými prázrakmi. Po zničení Númenoru sa Kráľovi muži stali známi ako Čierni Númenorčania a boli aj naďalej nepriateľskí voči Verným z Gondoru. Umbar bol však v roku 933 T.V. dobytý Gondorom.

Východne od Umbaru žila iná skupina ľudí, Haradčania, alebo Južania. Mali tmavú pleť a a bojovali na obrovských bojových olifantoch, alebo mûmakiloch. Tiež boli nepriateľmi Gondoru, hoci v roku 1050 T.V. boli porazení kráľom Hyarmendacilom I.

V čase Vojny o Prsteň neboli Umbar ani Harad kontrolované slabnúcou mocou Gondoru. Predstavovali z juhu smrteľné nebezpečenstvo a mnoho Haradčanov bojovalo v tejto vojne na Sauronovej strane.


VýchodňaniaEdit

Ľudia, ktorí bojovali v Morgothových a Sauronových armádach boli Východňania a pochádzali z oblasti okolo mora Rhûn. Niektorí Východňania ponúkli svoje služby elfom v Beleriande - boli medzi nimi Bór a jeho synovia a tiež Ulfang Čierny, čo sa v Nirnaeth Arnoediad ukázalo ako katastrofa, pretože Ulfang a jeho klan zbehli a pridali sa k Morgothovi, zatiaľ čo Bór a jeho synovia statočne padli bojujúc na strane Eldar.

Po Morgothovej porážke Sauron rozšíril svoj vplyv nad Východňanmi. Keď v 12. storočí Tretieho veku začala moc Gondoru upadať, Východňania zabrali celý východný breh Anduiny s výnimkou Ithilienu a rozdrvili Severanov, spojencov Gondoru.

Východňania boli v Treťom veku rozdelení na rôzne kmene, ako napríklad Vozataji alebo kmeň Balchoth. Vozataji boli konfederáciou Východňanov, ktorá bola veľmi aktívna medzi rokmi 1856 a 1944 T.V. . Mnoho rokov znamenali pre Gondor vážnu hrozbu, až kým ich v roku 1944 T.V. neporazil kráľ Eärnil II.

Keď Gondor v roku 2050 T.V. stratil kráľa, Východňania sa začali preskupovať a divý kmeň Balchoth sa stal najdôležitejším kmeňom. V roku 2510 T.V. znovu vtrhli do Gondoru a okupovali väčšinu Calenardhonu až kým neboli porazení Éothéodom, ktorý prišiel Gondoru na pomoc.

Počas Vojny o Prsteň patrili Východňania k najkrutejším a najdivším bojovníkom nasadených Sauronom v bitke o Pelennorské polia.


SeveraniaEdit

Nie všetci ľudia, ktorí v Prvom veku zostali východne od Hmlistých hôr alebo Mordých vrchov boli zvedení Morgothom alebo Sauronom a po Vojne hnevu sa k nim pripojili tí Edain, ktorí nechceli putovať na Númenor. Severania, ktorí žili vo Veľkom zelenolese a iných častiach Rhovanionu boli voči Dúnadančanom, ktorí boli z veľkej časti ich príbuzní, priateľskí a mnohí z nich sa stali poddanými Gondoru. Ľudia z Údolu a Esgarothu boli Severania, rovnako ako Lesní ľudia z Temnolesa a Éothéod, z ktorých sa neskôr stali Páni koní, Rohirrovia.


Dunlendingovia a DrúadančaniaEdit

Keď Elendil založil Arnor, jeho hranice boli rýchlo rozšírené po rieku Gwathló a podobne sa rozširovali hranice Gondoru cez Enedwaith. V Enedwaithe a Minhiriathe (sindarské meno s významom "územie medzi riekami") žila skupina ľudí, ktorá bola píbuzná tým ľuďom, z ktorých neskôr vznikol Halethin dom a boli známi ako Dunlendingovia. Žili v rozsiahlych lesoch pokrývajúcich väčšinu Eriadoru a keď Númenorčania začali v Druhom veku tieto lesy vyrubovať na stavbu svojich lodí, vyslúžili si ich nepriateľstvo. Dunlendingovia sa neskôr stali zarytými nepriateľmi Rohanu, pretože verili, že Rohirrovia im ukradli územie.

Kvôli nepriateľstvu s Rohanom slúžili Dunlendingovia počas Vojny o Prsteň Sarumanovi a bojovali proti Rohirrom v Bitke o Helmov žľab.

Ďalšou skupinou ľudí boli Wosovia. Postavou boli malí a zhrbení, vždy ich bolo málo a v porovnaní s ostatnými skupinami ľudí žili krátko. V Prvom veku žili spolu s Halethiným domom. Elfovia ich počítali medzi Edain, z čoho vzniklo aj ich meno Drúedain (zloženina Drûg, čo bolo meno, ktorým nazývali sami seba + Edain).

Na konci Tretieho veku ešte stále žila neveľká skupina Wosov v Drúadanskom lese. Odrážali orkov otrávenými šípmi a boli životne dôležitý pri zabezpečení pomoci Rohirrov v Bitke o Pelennorské polia. Kráľ Elessar im vo Štvrtom veku navždy daroval Drúadanský les.


HobitiEdit

Hobiti boli iba poddruhom ľudí, nie samostatnou rasou, ich pôvod je však nejasný - prvý raz sa objavili v záznamoch ostatných ľudí uprostred Tretieho veku.


Pozoruhodní ľudiaEdit

Prvý vekEdit


Druhý vekEdit


Tretí vekEdit


Štvrtý vekEditMenáEdit

Nasleduje zoznam mien, ktorými elfovia a hobiti označovali rasu ľudí:ZdrojeEdit

http://www.glyphweb.com/arda/m/men.html

http://tolkiengateway.net/wiki/Men

http://lotr.wikia.com/wiki/Men


Rasy stvorení Ardy
Dobré rasy:

Ainur | Trpaslíci | Enti | Hobiti | Ľudia | Elfovia | Orly |

Zlé rasy:

Draky | Orkovia | Uruk-hai | Vrrci | Vlkolaky | Goblini | Trolovia | Veľké pavúky

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki